Bereikbaarheid en parkeren

CoverBereikbaarheid

In het afgelopen jaar hebben de gemeente Arnhem, Bewonersplatform Arnhem6811 en Platform Binnenstad Arnhem nauw samen gewerkt aan een concrete uitvoeringsagenda om de bereikbaarheid van de Arnhemse binnenstad te verbeteren. De oorsprong hiervan ligt in de nota “de Arnhemse binnenstad binnen bereik” uit 2017. Deze nota geeft de visie hoe Arnhem de komende jaren wil omgaan met bereikbaarheid van de binnenstad.

Bij de uitwerking van de projecten staan de 5 opgaven uit de nota centraal:

 1. Stimuleren duurzame mobiliteit (duurzaam bereikbaar)
 2. Beter benutten verkeersruimte en parkeren
 3. Vindbaarheid stallingen en parkeergarages verbeteren
 4. Verbeteren leefbaarheid binnenstad en ruimtelijke kwaliteit
 5. Ruimte bieden aan stedelijke en economische ontwikkeling en transformatie.

Binnen de werkgroep Parkeren en Bereikbaarheid zijn de ideeën en plannen voorgelegd, bedacht en getoetst. De eerste 10 projecten zijn inmiddels geselecteerd om uitgevoerd of verder uitgewerkt te gaan worden:

 1. Monitoring parkeren
 2. Kwaliteit parkeren in stappen omhoog
 3. Meer aandacht voor transferia
 4. Pilot flitsparkeren
 5. Venstertijden voetgangersgebied
 6. Fietsparkeren Arnhem Centraal
 7. Schouw en kleine maatregelen
 8. Parkeren als loyaliteitsinstrument
 9. Korenmarkt beter bereikbaar
 10. Combikaart met attracties in de stad

PBA is in 2018 in gesprek gegaan met het Kennis DC Logistiek van de HAN om via praktijkgericht onderzoek te zoeken naar oplossingen en een andere organisatie van ‘stadslogistiek’, waaronder het bevoorraden van winkels en horeca en het ophalen van afval. PBA heeft voorgesteld om een stakeholdergroep te vormen, welke actief wordt betrokken bij het onderzoek. Ook zijn er in 2018 kleine experimenten opgezet, zoals een pakketservice en bezorgdienst per bakfiets.

Vanuit haar werkgroep, adviseerde PBA de gemeente regelmatig op gebied van bereikbaarheid en parkeren in de binnenstad. Zo heeft PBA gekeken naar de (on)bereikbaarheid van de binnenstad tijdens grotere evenementen en verbeterpunten voorgelegd aan gemeente en organisatoren.

De werkgroep Parkeren en Bereikbaarheid binnen Platform Binnenstad Arnhem (PBA) blijft zich sterk maken voor een bereikbare binnenstad; te voet, per fiets, auto of met het openbaar vervoer!