Organisatie

BinnenstadBeeld

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een samenwerking van Ondernemers Kontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem en Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem. PBA wordt geadviseerd door gemeente Arnhem, bewonersplatform Arnhem6811 en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (v.h. RBT-KAN). Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen werken we continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.

Verkiezingen

PBA heeft van het moment van gemeenteraadsverkiezingen in maart gebruik gemaakt door lokale partijen en bestuurders duidelijk te maken, waar het platform voor staat en wat het lokale en regionale belang is van een florerende binnenstad, die plaats biedt aan succesvolle ondernemers en een prettige leefomgeving.

Adviesrapport---Nirma-Sluijs--1

In 2018 heeft het platform haar rol en positie t.a.v. haar stakeholders en partners kritisch laten onderzoeken en om advies gevraagd voor een vernieuwde ‘corporate identity’. De voorgestelde aanpak en geadviseerde ontwikkelpunten worden in 2019 uitgerold.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2018 uit:

 • Gerard Velthuizen – voorzitter
 • Hans-Robert van der Doe (OKA) - vice-voorzitter
 • Caspar Wortmann (VECA) – secretaris
 • Ron Hofmans (KHN) - penningmeester tot 1 maart 2018
 • Jan van Hooijdonk (KHN) - penningmeester vanaf 1 maart 2018
 • Lammert de Vries (HORA)
 • Marian Louppen (CNA) – lid tot 1 maart 2018
 • Ruud van Meijel (CNA) – lid vanaf 1 maart 2018
 • Veronique Gallé (CCA)

Partners

Onze partners
Om de samenwerking met de belangrijkste binnenstad partners goed te borgen waren/zijn deze als adviseurs bij bestuursvergaderingen aanwezig:

 • Gemeente Arnhem
 • Bewonersorganisatie Arnhem6811
 • Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen
 • DOCKS Modekwartier

omloop_evenementen_2018

Werkgroepen

Onder aansturing van PBA zijn in 2018 vijf werkgroepen actief geweest die aansluiten bij de thema’s en domeinen waarop PBA actief is.

 • Cultuur en Evenementen: reuring en beleving in de binnenstad
 • Ruimtelijke Ontwikkeling: functies, samenhang, compact & compleet
 • Openbare Ruimte (en KVO): aangenaam, sfeer, ‘serviceniveau’
 • Bereikbaarheid en parkeren: randvoorwaarde en als service
 • Innovatie en Collectief: connectie met de klant, synergie

In totaal waren zo'n 100 vertegenwoordigers van binnenstadspartners, ondernemers, bewonersvereniging en gemeente actief in één of meerdere van de werkgroepen. De plannen, projecten en activiteiten van PBA kunnen dan ook rekenen op een breed draagvlak.

teamfotoSmall

Team Stadsregie

Het team Stadsregie is de uitvoeringsorganisatie voor PBA. Regelmatig komen andere steden voor een kijkje in de keuken op bezoek. Het team Stadsregie bestaat uit een Regisseur, Marketeer, Verbinder, Huismeester en een Ondersteuner/Gastvrouw. De verschillende domeinen zijn ondergebracht bij de teamleden, die de samenspraak met de werkgroepen organiseren, daar ook de input voor uitvoeringsplannen ophalen en feedback stimuleren.

gevel-bovenbeekstraatSmall

Het ‘Binnenstadhuis’

Het team Stadregie werkt vanuit het voormalige Historisch museum aan de Bovenbeekstraat 21; het ‘Binnenstadhuis’. Het Binnenstadhuis biedt naast werkruimte ook plaats aan de bestuursvergaderingen, werkgroepoverleggen en bijeenkomsten met de binnenstadondernemers. In 2018 zijn ook de collega’s van Citymarketing Arnhem ingetrokken, wat de ‘korte lijnen’ met betrekking tot een florerende en bruisende binnenstad versterkt en er nóg meer gezamenlijk opgetrokken kan worden tussen de marketing van gemeente Arnhem en de ontwikkeling en promotie van de binnenstad.

CijfersUitgelicht

Financiën over 2018

Jaaroverzicht2018Small1