Ruimtelijke ontwikkeling

We hebben met ruimtelijke ontwikkeling de binnenstad 'ontleed'. Welke functies zitten waar? En waar moet en kan het anders? Daarnaast hebben we een schouw gedaan die in 2019 moet leiden tot een verbeterprogramma en op sommige beleidsvlakken aangescherpt beleid.

Winkelen

PBA heeft in 2018 haar binnenstadspartners vertegenwoordigd in het samenspel met de gemeente, om de inrichting, functies, stedelijke ontwikkeling en toegankelijkheid van de binnenstad zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Samen met haar partners, werkt PBA aan een bruisende binnenstad die, naast een plek om te winkelen, nog meer een plek is om te ontmoeten. Het mooie, oude bewaren en ruimte creëren voor nieuwe concepten en ontwikkelingen. ‘Winkelen’ verandert en wensen en behoeften van bewoners en ondernemers zijn gevoelig voor trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt krimp in retail ruimte voor andere functies en innovatief ondernemerschap.

PBA heeft in 2018 door onderzoek, enquêtes en overleg weer meer zicht gekregen op ruimtelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor onze binnenstad. En namens haar binnenstadspartners haar visie en ideeën gedeeld met plannenmakers en ontwikkelaars, om gebouwen en ruimten nieuwe bestemmingen te geven en de inrichting zo goed mogelijk af te stemmen op het beoogde gebruik.